Бөлiмдер

І. Басқарма басшысы

ІІ. Әкімшілік және қаржы жұмыстары бөлімі

ІІІ. Тілдерді дамыту және ономастикалық жұмыстар бөлімі

VI. Мұрағаттар және құжаттама бөлімі

Ақпараттық ресурстар