Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ

1-тарауЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
 
1-бап. Осы Заңда қамтылатын кейбір ұғымдарды түсіндіру
2-бап. Осы Заңның қолданылу аясы
3-бап. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы
4-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттары
5-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаты мен міндеттері

2-тарауСЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ШАРАЛАРЫ
 
6-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының жүйесі
7-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг
8-бап. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау
9-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру
10-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар
11-бап. Қаржылық бақылау шаралары
12-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер
13-бап. Мемлекеттiк функцияларды орындаумен сыйыспайтын қызмет
14-бап. Жақын туыстардың, ерлі-зайыптылардың немесе жекжаттардың бiрге қызмет (жұмыс) iстеуiне жол бермеу
15-бап. Мүдделер қақтығысы
16-бап. Кәсіпкерлік саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары
17-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндама

3-тарауСЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ СУБЪЕКТІЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ
 
18-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілері
19-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет
20-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның құзыреті
21-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның өкілеттіктері
22-бап. Мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілері мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі лауазымды адамдардың өкілеттіктері
23-бап. Жұртшылықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысуы
24-бап. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлау

4-тарауСЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ САЛДАРЛАРЫН ЖОЮ
 
25-бап. Заңсыз алынған мүлікті немесе заңсыз көрсетілген қызметтердің құнын өндіріп алу (қайтару)
26-бап. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар нәтижесінде жасалған мәмілелердің, шарттардың, актілердің және әрекеттердің жарамсыздығы

5-тарауҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
 
27-бап.  Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі


Ақпараттық ресурстар